Login:
Hasło:
Już DZIŚ ZAREZERWÓJ Swoje WYMARZONE ŚWIĘTA w Górach!!!! Ostatnie Wole MIEJSCA !!!!!

Regulamin

 

REGULAMIN

1. Przedmiotem regulaminu jest prezentacja ofert obiektów Użytkowników w internetowych katalogach bazy noclegowej: www.pensjonaty-tatry.pl  przez okres 12 miesięcy po tym okresie należy przedłużyć  reklamę obiektu.

2. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie. 

 

ZAKŁADANIE KONTA I PUBLIKACJA OFERTY

1. Użytkownik samodzielnie zakłada konto do Własnego Panelu Klienta dla każdego Swojego obiektu poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w Formularzu Zgłoszeniowym. 

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

3. Na życzenie, Administrator może założyć konto obiektu Użytkownika na podstawie dostarczonych danych lub wskazania strony WWW na której się znajdują. 

4. Administrator wymaga, aby oferta obiektu Użytkownika zawierała przynajmniej dwa zdjęcia. W przypadku braku wymaganych zdjęć, publikacja oferty Użytkownika może zostać wstrzymana do czasu ich dodania. 

5. Jeśli Administrator znajdzie błędy gramatyczne, ortograficzne lub stylistyczne w treści oferty obiektu to ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. 

6. Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie. 

7. Użytkownik zezwala Administratorowi zamieścić na stronie z ofertą informację, która mówi o możliwości udzielenia zniżki na wczasy lub noclegi oferowane przez obiekt. Ta informacja nie zobowiązuje Użytkownika do udzielenia jakichkolwiek upustów - jest to kwestia indywidualnych ustaleń z potencjalnym klientem obiektu . 

8. Administrator na życzenie Użytkownika informację o możliwości upustu, może zmienić lub całkowicie usunąć ze strony Użytkownika. 

9. Logowaie do serwisu i zamieszczanie (dodawanie), ogłoszeń na protalu  jest dobrowolne i Bezpłatne.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I ZOBOWIĄZANIA

1. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność oferty dodanego obiektu. 

2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w katalogach Administratora. 

3. Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę. 

4. Na wyraźne życzenie, Administrator będzie aktualizował bezpłatnie ofertę Użytkownika. 

5. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Użytkownika. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora - awarie serwera, włamania na serwer itp. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych obiektu w katalogach Administratora oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 'O ochronie danych osobowych' - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.

2. Administrator oświadcza, że wszystkie dane personalne i kontaktowe (na przykład imię i nazwisko właściciela obiektu) podane podczas zakładania konta nie zostaną udostępnione osobom trzecim.